Grupy producentów rolnych

Wsparcie dla grup producentów rolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest kontynuacją działania zapoczątkowanego w Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich z lat 2004 – 2006.
 
Udzielana pomoc finansowa ma ułatwić tworzenie i funkcjonowanie grup producentów rolnych, powstających w celu: dostosowania produkcji do wymogów rynkowych, wspólnego wprowadzania przez członków grupy towarów do obrotu, w tym przygotowania do sprzedaży i dostaw do odbiorców hurtowych oraz ustalania wspólnych zasad informowania o  produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości zbiorów i dostępności produktów.
 
O pomoc mogą ubiegać się grupy producentów rolnych rejestrowane w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2013 r., na podstawie ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.), utworzone w następujących sektorach:
- konie żywe, mięso końskie;
- żywiec wołowy, mięso wołowe;
- świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso wieprzowe;
- owce i kozy żywe, mięso baranie i kozie;
- drób żywy, mięso i jadalne podroby drobiowe;
- króliki żywe, mięso i jadalne podroby królicze;
- nutrie żywe, mięso i jadalne i podroby nutriowe, skóry surowe;
- szynszyle żywe, skóry surowe;
- lisy pospolite i polarne, norki, tchórze, jenoty żywe, skóry surowe;
- jaja ptasie;
- mleko krowie, owcze lub kozie;
- miód naturalny i inne produkty pszczelarskie;
- kwiaty świeże – cięte i doniczkowe;
- ziemniaki;
- ziarno zbóż;
- nasiona roślin oleistych;
- ziarno zbóż i nasiona roślin oleistych;
- rośliny przeznaczone do produkcji zielarskiej i farmaceutycznej;
- ozdobne rośliny ogrodnicze, szkółkarstwo roślin – sadowniczych i ozdobnych;
- buraki cukrowe;
- len i konopie uprawiane na włókno;
- szyszki chmielowe;
- liście tytoniu suszone;
- materiał siewny i sadzeniaki;
- produkty roślinne do wykorzystania technicznego lub pozyskiwania energii;
- produkty rolnictwa ekologicznego;
- produkty regionalne,
- ślimaki,
- daniele, jelenie i mięso z tych zwierząt.

arimr.gov.pl